Contacte

Estic disponible per projectes arreu del món, així com possibles oportunitats de feina presencial. Utilitzeu el formulari per sol.licitar informació sobre preus, disponibilitat o si simplement voleu saludar. :)


Estoy disponible para proyectos en todo el mundo, como también oportunidades de trabajo presencial. Utilizar el formulario para pedir información sobre precios, o simplemente por si queréis saludar.


I'm available for around the world projects as well as potential employment opportunities. Use the form to inquire about rates and availability, or just to say hi.

Using Format